Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Metodik

Metodik handlar om metoder, och metodernas uppgift är att hjälpa oss att erfara och komma underfund med. Metodiken ägnar sig alltså åt hur svåra saker kan bli begripliga.

Ju fler sinnen som är aktiva, desto mer framgångsrik blir inlärningen. I våra sinnen finns våra minnen. Där har vi lagrat allt vi har varit med om tidigare. Det är orsaken till att konkretion och vardagsnära exempel underlättar inlärningen. De flesta lär sig bäst genom att göra, eftersom man får en upplevelse på köpet, och det är just upplevelsen som brukar vara nyckeln till inlärning. Praktiska och estetiska metoder gör ofta teorier begripliga.

Metodik, pedagogik och didaktik har därför med översättarens arbete att göra. Det är oerhört spännande, eftersom det handlar om dynamiska processer och delaktighet.

Att konfronteras med dilemman, göra värderings- och konfliktövningar, träna sig i kommunikation och samarbete, tänja sina gränser i improvisationsövningar och rollspel, och utvecklas genom estetiska uttryckssätt, är lika spännande som listan är lång – och oavsett vilken metodik som används, handlar det om att granska och vidga sitt synfält och få flera olika ingångar till en fråga; att kunna uppleva – och därmed förstå – på många sätt.

 

 

Den som vill få del av många metoder under lite längre tid, rekommenderas workshops. 

 

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02