Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Workshops

När något är konkret, då förstår vi, och förståelse leder till utveckling. I workshops ligger fokus på upplevelser. Upptäckter på individnivå och gruppens dynamik står i centrum.

Workshops innebär att iaktta, synliggöra och låta röster bli hörda. Omdömet brukar bli: “Det här var roligt!” Det som sker är, att praktiska övningar gör verklighet av teorier; vi upptäcker mer av, och får större förståelse för, varandras personligheter.

Man kan säga att workshops är storsatsning på metodik. Det finns övningar, metoder och tekniker i långa banor. Här ser du exempel på vad workshops kan handla om:

Kommunikation
Värderingar
Samarbete
Estetiska uttryckssätt
Praktiska uppgifter
Kreativa processer
Sinnesövningar
Etiska dilemman
Konflikthantering
Improvisation
Rollspel

Poängen är att granska och vidga sitt synfält och få flera olika ingångar till en fråga; att kunna uppleva – och därmed förstå – på många sätt. Det går att ha workshops i alla ämnen. I pedagogiska pusslet finns många idéer.

 

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02