Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Utbildningar

Inlärning sker hela tiden och vi bildas ständigt. Visst är det hoppfullt! Ibland finns det dock poänger med att inspiration, kunskap och nya idéer organiseras. Lärprocesser i form av kurser är just ett sådant spännande forum.

– Söker du en öppen utbildning i ett ämne som intresserar dig?
– Eller ser du fördelar med att ha en utbildning på din arbetsplats eller i ett annat sammanhang där du är verksam?

Antingen kommer du till kursen, eller kursen till dig.

Ring eller mejla och berätta vad du är intresserad av. En kurs kan se ut på många sätt. Ellen Z Kommunikation har stor erfarenhet av utbildning och vet att kunskap som inte kopplas till erfarenhet hänger löst. Men pedagogiken bygger broar till förståelse och mening och därför kopplas alltid teoretiska perspektiv både till reflexion och dialog, och till kreativ pedagogik och workshops. Lärande är en helhetsupplevelse och handlar om upplevelser på flera plan. 

pedagogiska pusslet kan du utforska en mängd idéer. Tillsammans genomför vi en rolig och givande utbildning. Välkommen!

 

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02