Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

När något är konkret, då förstår vi, och förståelse leder till utveckling. I workshops ligger fokus på upplevelser. Upplevelser på individnivå och gruppens dynamik står i fokus.

Workshops innebär att iaktta, synliggöra och låta röster bli hörda. Omdömet brukar bli: ”Wow, det här var roligt!” Det som händer är att praktiska övningar gör verklighet av teorier. Under en workshop upptäcker vi mer av våra personligheter och får större förståelse för varandra.

Man kan säga att workshops är storsatsning på metodik.

 

Det finns övningar, metoder och tekniker i långa banor. Här ser du exempel på vad workshops kan handla om:

Kommunikation
Värderingar
Samarbete
Estetiska uttryckssätt
Praktiska uppgifter
Kreativa processer
Sinnesövningar
Etiska dilemman
Konflikthantering
Improvisation
Rollspel

Poängen är att vi granskar och vidgar våra synfält. Var och en har sitt perspektiv på problemlösning och god kommunikation. Genom workshops ökar vi vår empati och förståelse för hur andra tänker. Empati och förståelse är nödvändiga färdigheter för individ, arbetslag och varje verksamhet som vill vara en lärande organisation.

Det går att jobba med workshops inom alla frågeställningar. Läs om olika perspektiv i pedagogiska pusslet. Kanske hittar du något särskilt tema som är intressant, eller någon speciell infallsvinkel som är tankeväckande.

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02