Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Har du texter som behöver genomgång av olika slag?

  • textgranskning och korrekturarbete
  • textbearbetning
  • textproduktion
  • språklig gestaltning

När du har jobbat länge med en text, känner du den ofta så väl att det är svårt att själv upptäcka svagheter. Det kan handla om felstavningar, syftningsfel och otydlighet, eller om krånglig meningsbyggnad och svårtolkat innehåll. Syftet med texten är att du vill nå en mottagare. Se då till att eliminera olika brister som bromsar budskapet. Stilvalörer och stilnivåer kan vara en smaksak, men det är ofta värdefullt att bolla effekter av ordval med någon som ser texten utifrån. Låt därför texten gå ett extra varv genom att inbjuda någon att ta del av den. Det är fantastiskt roligt att få feedback på sitt eget skrivande. Och en genomarbetad text gör skillnad, särskilt för läsaren. 

Vill du vidga perspektivet? Klicka på Språk och stil eller Retorik.
 
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02