Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Träning

Lär känna vad som utmärker dina texter och tal.

  • Styrkor och brister? Undersök potential och fallgropar.
  • Dina typiska särdrag? Få bukt med dåliga vanor. 
  • Vill du bredda dig? Testa nya grepp.

Iaktta, förändra och pröva andra uttryckssätt. Visst finns det quick fix för den språklate, fast språkvård innebär ofta hårt jobb. Det krävs träning inom de flesta områden där du vill se resultat. Språkutveckling är inget undantag. Och det brukar belöna.

 

Tillbaka till ämnesinnehåll

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02