Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Mottagare

Det finns en hel del att tänka på, för att mottagaren ska nås. Utforska och försök förstå den som ska lyssna på ditt tal eller läsa din text. 

 • Vem är det som ska lyssna/läsa? 
  – Behöver du skapa ett lättlyssnat tal eller en lättläst text? 
  – Är personen som ska lyssna/läsa väl insatt i ämnet? I så fall kan du använda dina vanliga glosor.
  – Ska talet/texten rikta sig till barn? Då måste du kunna uttrycka dig enkelt i en komplicerad fråga.
  – Ska du vända dig till språksvaga, vuxna lyssnare/läsare? I så fall: kom ihåg att de mycket väl kan ha kunskap om ämnet – det är de svenska orden som är bekymret. Därför är en text som är riktad till invandrare, inte densamma som en text som vänder sig till barn.
 • Vilket är syftet med talet/texten?
  – Välj typ av tal/text efter situation och ämne.
  – Ska du formulera tal/text med skarpa kanter, som ska skapa debatt och övertyga? Gäller det tal/text för bröllop, begravning eller jubileum? 
  – Vad kännetecknar olika genrer? Bli bekant med varför en genre tar skruv. Det har du nytta av ifall du vill att dina egna tal och texter ska nå fram. 

Det finns en anledning till att retorikens grunder har stått sig i 2000 år. De ger dagens talare/skribenter genomslagskraft.

 

Tillbaka till ämnesinnehåll

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02