Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Färdigställt material

Du har ett färdigställt material. Vi arbetar med justering och finslipning 
inför slutspurt, inlämning och framförande. 

Ibland är det en bra idé att få hjälp att justera inför slutspurten, och fin-
slipa det sista. Att träna minnesteknik, att öva på att hålla talet eller föredraget inför en åhörare och få värdefull respons – ja, det höjer ofta produkten ett par nivåer. Och att låta någon annans ögon läsa igenom texten innan den ska användas, brukar ge stor utdelning och avslöja blinda fläckar för författare som kan sin text utantill.

 

Tillbaka till arbetsprocess

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02