Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Du vet själv

Du vet själv vad du behöver för hjälp. Och om du vet målet, så hittar vi tillsammans vägen.

Du har ett tydligt fokus och vet precis vad du vill ha för slags stöttning. I så fall inriktar vi oss på just det. Det brukar bli ett konstruktivt arbete som ger konkret resultat.

 

Tillbaka till arbetsprocess

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02