Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Du blockeras av rädsla

Du blockeras av rädsla för att tala eller skriva. Vi jobbar med konkreta lösningar och nya, goda erfarenheter. 

Du är välkommen med ett tomt papper, din förtvivlan och uppgivenhet. Skrivkramp och tunghäfta är vanligare än du tror. Här behövs ett mer långsiktig arbete. 

Vad består egentligen obehaget och rädslan av?

När vi monterar ned rädslan i små bitar, går den att hantera. Målet är att du ska känna dig friare och mer obesvärad, när du hamnar i en situation där du måste tala eller skriva. För att nå målet behöver du handfasta tips och knep. Här är det nödvändigt med konkreta lösningar. 

Att tala inför en grupp kan utlösa många stressreaktioner:

 • muntorrhet, svettningar, skakningar
 • svårigheter att se publiken i ögonen
 • ängslan över att missuppfatta uppgiften, inte ha tillräcklig kunskap, inte kunna göra en bra planering eller kunna svara på mottagarens frågor
 • nervositet över att inte lyckas med rätt genre, t.ex. objektiva tal med mycket fakta, argumenterande tal eller hyllningstal
 • oro över att vara tråkig/ointressant och inte fånga publikens intresse
 • rädsla över att få blackout.

Ungefär samma stressreaktioner är vanliga när det gäller att skriva en text: 

 • svårigheter att över huvud taget börja skriva och få ned tankar på papperet/skärmen
 • rädsla för att tolka uppgiften fel, inte ha tillräcklig kunskap eller inte kunna svara på frågor om texten
 • oro över att uttrycka sig ofullständigt eller oklart, med krånglig meningsbyggnad, felaktig stavning, syftningsfel eller andra språkfel
 • ängslan över att inte kunna skriva rätt slags text, t.ex. objektiv text, argumenterande text eller hyllningstal
 • nervositet för att skriva tråkigt och inte fånga läsarens intresse.

Att erkänna sin rädsla är ett första, nödvändigt steg för att komma vidare. När det är dags att rent konkret skriva en lista över rädslorna brukar det bli flera spalter. Listorna skiljer sig inte så mycket åt för olika människor; alla kämpar mot samma fasor. Min erfarenhet visar att det går att vinna den striden. Jag har mött många människor som har lyckats. De har lärt sig metoderna och har målmedvetet tränat sig i att tänka annorlunda och erövra viktiga verktyg. De har övat och övat, och mer och mer bytt ut sina gamla, dåliga erfarenheter mot nya, goda. De har stärkts i sin självbild, och numera vet de att de har förmåga att uttrycka sig och nå sina mottagare.  

Att önska, vilja och våga uttrycka sina åsikter är inte bara angeläget, jag tror att det är livsnödvändigt. Att bli respekterad för det man förmedlar, är minst lika viktigt.

 

Tillbaka till arbetsprocess

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02