Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Saknar idéer

Du har varken idéer eller material. Vi tar hjälp av brainstorming, bollplank och isbrytare. 

Ta med några lösryckta ord eller tankar, ett uppslag eller ostrukturerat manus. Att träffas vid ett tillfälle och kläcka idéer ihop, kan föra långt. Vi ses förutsättningslöst och brainstormar, eller spånar vidare utifrån en tankegång du redan har. Ifall du har kört fast, behöver du konkreta isbrytare till din hjälp. Det finns metoder för perspektivskiften och nystart.

 

Tillbaka till arbetsprocess

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02