Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Arbetsprocess

Vi jobbar praktiskt och problemlösande utifrån var du befinner dig i processen.

Så här kan samarbetet se ut:

  • Du har saknar idéer, inget material. Vi tar hjälp av brainstorming, bollplank och isbrytare.
  • Du har ett halvfärdigt material. Vi jobbar med feedback, utvecklande råd och konstruktiv kritik.
  • Du har ett färdigställt material. Vi arbetar med justering och finslipning inför slutspurt, inlämning och framförande.
  • Du vet själv vad du behöver för hjälp. Och om du vet målet, så hittar vi tillsammans vägen.
  • Du blockeras av rädsla för att skriva eller tala. Vi jobbar med konkreta lösningar och nya, goda erfarenheter. 

 

Tillbaka till språk och stil

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02