Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Språkkänsla är en slags musikalitet.
Du föds med goda förutsättningar och utvecklas hela livet.
Språket är levande. Låt det växa.
Möjligheterna är oändliga.

  • Besväras du av skrivkramp eller oro för att tala?
  • Känner du dig osäker på språkstil och -nivå, att analysera texter eller rikta dina tal till rätt mottagare?
  • Vill du bli mer medveten om språk och möjligheter, lära dig att slipa dina argument och vässa din stilistik?
  • Är du redo för att börja träna regelbundet? Få hjälp med ett individuellt upplägg?

Ifall du svarar ja på någon av frågorna, skulle du troligtvis ha glädje av språklig handledning. Be din arbetsgivare att få språkcoachning som kompetensutveckling. Om du stärker din språkliga förmåga vässar du också dina arbetsinsatser.

 

 

Eftersom varje individ och situation är unik, använder vi inte färdiga mallar. Vi utgår ifrån dina färdigheter och din egen nivå. Växande är meningsfullt när det är individuellt. 

 

 

Vill du fördjupa dina kunskaper och färdigheter i retorik?

 

 

 Här kan du läsa mer om kunskapsinnehåll och arbetsprocesser som brukar vara en del av språklig utveckling:

Kunskapsinnehåll   Arbetsprocess

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02