Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.
  • Retorik. Det är en konst att argumentera, verka sannolik och övertyga, och att använda stilfigurer och retoriska frågor på ett slagkraftigt sätt.
  • Pedagogik. Det är även en konst att förklara, att kunna göra det krångliga begripligt så att de genomtänkta orden når fram. 
  • Metodik. Det är förvisso också en konst att välja arbetsformer, övningar och exempel som öppnar sinnena och skapar upplevelser i samband med argumentationen, så att minnet  aktiveras.

 

Om du har ont om tid och inte hinner satsa på alla delar – vilken väljer du bort? 

Retoriken, pedagogiken eller metodiken?

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02