Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Hur gör vi retoriken begriplig? 

Retoriken innehåller en del främmande begrepp. Vad betyder exordium? Elocutio? Actio?

Att förklara ett främmande ord genom att översätta det, går väl an. Andra frågor är större pedagogiska utmaningar: Vad har vi för praktisk nytta av retorik? Hur hör retoriken till livskunskapen? Varför är retorik en fråga om demokrati?

Hur skulle du argumentera?

 
Vill du koppla på någon mer pusselbit?
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02