Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Vad finns det för konkreta metoder när vi vill öva retorik? 

Praktiska tips för brainstorming?
Angreppssätt för att ta itu med logos, ethos, pathos? 
Tekniker för att lägga upp ett bra tal? 
Grepp för att öva minnesträning? 
Metoder som trimmar framförandet?

Retorik och metodik – då är livet allt bra spännande!

Vill du koppla på någon mer pusselbit?
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02