Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Låt oss tala om retorik – konsten att övertala eller övertyga – när det gäller livsfrågor. 

Hur känns det att få friheten begränsad, det vill säga att bli övertalad att tycka, känna och göra något som du inte vill? 

Finns det områden som det inte är okej att ha självständiga tankar om? Vilka ämnen är tabu i ditt sammanhang eller i din kultur?

Hur argumenterar vi om svåra frågor? Stamcellsforskning? Psykisk sjukdom? Dödsshjälp? Självmord? Vad utmärker argumenten i en politisk diskussion som handlar om livsfrågor? Och livsfrågor i en religiös debatt, hur låter argumenten då? 

Hur argumenterar vi inför oss själva, när vi gör våra livsval? Vilka argument lägger vi särskilt stor vikt vid?

Frihet och ansvar är två centrala begrepp. Båda är nödvändiga för oss. Hur vi förhåller oss till frihet och ansvar påverkar vår möjlighet att växa som individer. Men det påverkar också relationerna till våra medmänniskor och vår omvärld. Hur låter dina personliga argument när det gäller frihet och ansvar?

Vill du koppla på någon mer pusselbit?
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02