Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Även om retorik brukar skattas högt – tycker du att det finns problem inom retoriken, något som borde ifrågasättas? Hur kan vi tänka nytt och kreativt inom ett system som är 2000 år gammalt?

Kreativa processer genererar en massa positivt, de leder bland annat till nya förhållningssätt. Hur skulle du argumentera för kreativa processer?

Vill du koppla på någon mer pusselbit?
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02