Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Ibland behöver vi kunna diskutera livsfrågor tillsammans med en meddebattör eller motståndare. Det är en konst att göra det värdigt – och trovärdigt, särskilt när det gäller svåra frågor i en retorisk situation. 

Ethos slår ut många andra argument, hur bra de än är. Pathos och logos är starka på andra sätt. Alla argument har sin funktion. 

Det finns metoder för att öva argumentation, så att vi hamnar där vi har tänkt. 

I metoddelen finns många, viktiga tips om hur vi planerar ett retorisk inlägg. Brainstorming, disposition, språklig utformning, minnesträning och framförande är exempel på förberedelser av en presentation. Det finns också gott om andra praktiska övningar som vässar retoriken.  

Ska argumentationen uttryckas skriftligt eller muntligt? Vilka viktiga skillnader innebär retorik i skrift och retorik i tal?

Tänk extra noga igenom betydelsen av metoder när du handskas med de mest ömtåliga frågorna.

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02