Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Tänk dig dessa karaktärer:

  • Retoriken – gammal och vis, har erfarenhet från många sammanhang, möter stort erkännande från de flesta, är trygg i sin roll och vilar självgod i det som har varit.
  • Pedagogiken – medelålders med livserfarenhet, vet vad som brukar funka, guidar tålmodigt sina medtrafikanter och strör gärna goda råd omkring sig till dem som ännu inte har förstått.
  • Kreativiteten – ung och nyfiken, otämjd och gränssprängande, ruskar av sig korrigeringar eftersom det är så tråkigt att inte få utveckla sina egna idéer och röra sig helt fritt.

 

Hur behöver de tre varandra?

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02