Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Vad gör dig riktigt sporrad? 

Är det ett ämne, föremål eller sammanhang? 
En uppgift eller upplevelse? 
En plats eller person?  

Välj något som du brinner ordentligt för. 

Du ska nu sälja din idé till andra.
Hur ska du lösa din uppgift? 

Vilka metoder fungerar bäst?
Hur utformar du din retorik – dina argument – för att övertyga?
Beskriv din kreativa process, från start till mål. 

Tänk dig nu in i säljsituationen!

Hur gick det?

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02