Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Tänk dig en spännande argumentation om livsfrågor och kreativitet, vad önskar du att den skulle innehålla? Vilken retorik skulle användas för att få människor intresserade? 

Vilka livsfrågor är mest angelägna för dig? Är de kopplade till en kreativ process?  

En livsfråga är en faktor som har avgörande betydelse för vårt liv. Livsfrågor väcker därför stort engagemang och skapar livliga debatter. 

Tycker du att fundamentalismen hör hemma bland livsfrågorna?

Fundamentalism beskrivs ofta som en rörelse som präglas av stark bindning till auktoriteter, strikt dogmatik och lydnad, och ovilja att tolka/ifrågasätta det som rörelsen anser som fundamentalt. Hur uttrycks retoriken inom fundamentalism?

Har du funderat över hur fanatiker brukar argumentera? Hur används logos, ethos och pathos? Är det samma slags argument vilket system eller sammanhang vi än är besatta av – oavsett om det handlar om fotboll, LCHF-kost, Beatles, djurrättsaktivism, fred på jorden eller sluta röka-engagemang? Hur skiljer sig argumenten hos en fanatiker från argumenten hos en person som har ett friare förhållande till system?

Har du någon erfarenhet av kreativitet kopplat till fundamentalism eller fanatism? Hur funkar en kreativ process tillsammans med dessa starka krafter?

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02