Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Är din retorik en vana eller ovana?
Trovärdighet, känslor och fakta övertygar – eller inte alls.
Att nå fram är ingen självklarhet. Det är en konst att övertyga. Möjligheten finns.
Men det är mottagaren som väljer. Det är en fantastisk frihet.

Att utveckla sin personliga retorik är roligt. Språk och stilistik ger gott om utmaningar och möjligheter att vässa sig språkligt.

 

Retorik handlar om konsten att nå fram. Att lyckas övertyga. Den som har ordet har makten. Vad vill du använda din makt till? Varför? Det är nyttigt att vara självkritisk när det gäller retorik. Vi behöver alla reflektera över tydlighet, ordval, kroppsspråk och missförstånd. Att kommunicera är ett arbete.

Sedan antiken har människor, som har velat övertyga, tagit avstamp i retorikens klassiska argument:

  • ethos – tillit, trovärdighet
  • pathos – känsla, engagemang
  • logos – förnuft/fakta, förståelse

Fundera över hur du själv argumenterar. Vad brukar du betona mest? Etik, passion eller logik? Alla tre behövs. Om din samtalspartner argumenterar utifrån ethos, funkar det då att kontra med logos? Vad händer om du besvarar logos med patos? Etik, passion och logik ger retoriken en nödvändig balans. Vilka argument är du själv mest mottaglig för när du ska göra olika val – t.ex. när du ska välja smör, jeans, medicin, bostad, arbete, vänner, partner? Är det viktigast med fakta, trovärdighet eller känsla? Proportionerna skiftar säkert, men både trovärdighet, känsla och förnuft behövs om du ska säga ja.

En övertalningskampanj har förstås en meddebattör eller motståndare. Retorik handlar därför också om vem. Når du fram? Finns det någon som det inte är någon idé att prata med över huvud taget?

Det är intressant att utveckla gruppens retorik. Hur ofta granskar vi retoriken på våra arbetsplatser eller i andra sammanhang där vi träffas regelbundet?

  • Varje kultur (företag, organisation, skola, samfund) har sitt eget språk och sina egna glosor. Vem förstår det språket?
  • Är din kulturs retorik en vana eller ovana? Och riktar den sig till vana eller ovana?

När vi blir medvetna om retorik, och granskar våra egna och andras uttryck för att övertyga, fördjupar vi vår kunskap inom ett viktigt område. Det finns en anledning till att retorikens tipsbank fortfarande är aktuell, efter 2000 år. Det beror på att den fungerar.

Vill du koppla på någon mer pusselbit?
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02