Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Öppet sinne vidgar tanken.
Förståelse ger mening.
Engagemang och delaktighet är en förutsättning.
Det abstrakta måste bli konkret, annars begriper vi inte.

Många pratar om vikten av att vara pedagogisk eller att pedagogisera, men hur bär man sig åt? Är pedagogik verkligen nödvändigt? Eller känns det mer som ett nödvändigt ont?

En pedagogisk person kan förklara något svårt så det blir begripligt. De flesta är nog överens om att pedagogiken behövs i många sammanhang utanför skolhuset. Kom ihåg att förståelse motiverar! Vad skulle t.ex. pedagogiska säljare göra för skillnad? Varje verksamhet som vill övertyga har nytta av att kunna retorik och pedagogik. Pedagogiken har en fin förmåga att mjuka upp retoriken, som ibland kan bli lite kantig.

Pedagogik handlar om vad som ska läras in och varför. Att vara pedagog är som att baka bröd med surdeg. Det blir inget växande om vi bara blandar nya ingredienser med varandra. En del av det gamla och välkända måste bearbetas tillsammans med det nya, om det ska bli meningsfullt.

  • Vad kännetecknar en skicklig pedagog?
  • Hur skulle din verksamhet tjäna på att utveckla pedagogiken?

Kunskap måste hänga ihop. Vi måste förstå. Att vända och vrida på kunskap och visa olika synsätt, är därför pedagogens främsta uppgift. Människan behöver hjälp med att byta perspektiv, med att våga möta det annorlunda. En duktig pedagog erbjuder just perspektivskiften.

Vill du koppla på någon mer pusselbit?
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02