Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Mycket är krångligt. Hur blir det begripligt?
I våra sinnen länkas ny kunskap till erfarenhet.
Upplevelser ger förståelse på flera plan.
Praktiska och estetiska metoder är utmärkta isbrytare.

Delaktighet och engagemang är viktigt när vi ska lära nytt. Inlärningen har ofta både en praktisk och teoretisk sida. Den praktiska delen kallas metodik och hjälper oss att förstå med hjälp av upplevelser. Den mer teoretiska pedagogiken skapar förståelse i tanken.

Metodik handlar om metoder som skapar motivation och förståelse. Ju fler sinnen som är aktiva, desto mer framgångsrik blir lärprocessen. I våra sinnen finns våra minnen. Där har vi lagrat allt vi har varit med om tidigare. Det är orsaken till att konkreta och vardagsnära exempel underlättar lärandet. De flesta lär sig bäst genom att göra, eftersom man får en upplevelse på köpet, och det är just upplevelsen som brukar vara nyckeln till inlärning.

  • Vilka metoder har du erfarenhet av?
  • Finns det någon metod som du vill utforska mer?

Att konfronteras med dilemman, göra värderings- och konfliktövningar, träna sig i kommunikation och samarbete, tänja sina gränser i improvisationsövningar och rollspel, och utvecklas genom estetiska uttryckssätt är lika spännande som listan är lång. Metodik handlar om att granska invanda synsätt, vidga perspektiv och få flera ingångar i en fråga. Metodiken hjälper oss att uppleva – och därmed förstå – på många olika sätt.

En rolig metod är workshops.

Vill du koppla på någon mer pusselbit?
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02