Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Du har väl märkt att dina vänner, arbetskamrater och familjemedlemmar handskas med utmaningar och förändringar på helt andra sätt än vad du gör? Visst är det irriterande! 

Hur fungerar människor egentligen till vardags? Blir våra beteenden rentav livsfrågor som hettar till?

 

  • Några överanvänder huvudet genom att planera och analysera. Genom att de är förutseende, kan de minimera risker och säkra framgång. 
  • Andra är utpräglade kroppstyper, som är handlingskraftiga och litar på sin intuition. De känner i magen vad som är rätt, mer än att de tänker ut det med sitt förstånd. 
  • En tredje grupp förhåller sig till sin omgivning utifrån sitt rika känsloregister. Det som driver dem och hur de agerar, styrs av relationerna till andra. 

 

Är det konstigt att det är svårt att samarbeta, och att vi ibland kolliderar, när våra strategier är så olika? 

Hur kan vi vara pedagogiska i mötet med andra människor, när vi tycker att de löser problem på ett så urbota dåligt sätt (i alla fall på ett sätt som jag aldrig skulle välja)? Vi måste ju leva med varandras olikheter, så hur ska vi få förståelse för dem? 

Hur kan du själv utvecklas genom att lära dig av andras metoder? Vill du?
Kom ihåg att andras sätt inte är fel sätt, de härmar bara inte dig. 
Att ha tillgång till många metoder att hantera livet, ger en tillvaro i bättre balans.

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02