Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Det abstrakta kan vi inte ta på. Det konkreta är påtagligt. ”Sorg” är abstrakt, men blir konkret för att vi vet vad tårar är. ”Glädje” är också abstrakt, medan skrattet förverkligar.

Men, hur närmar vi oss den abstrakta döden så att den blir begriplig? Kan vi förstå en smärta som vi själva inte har upplevt? Hur är det med hopp? När vi vill hoppas men inte kan? Hur ska vi begripa? 

Pedagogiken är en hjälp när det abstrakta ska göras konkret. Här är ett annat exempel på hur pedagogik och livsfrågor kan förstärka varandra:

Vi pratar ibland om vikten av att människan blir sedd som individ. Men, vad betyder egentligen ”individ” och vad har vi för nytta av att få reda på det? 

Jo, ”individ” är släkt med ”dividera”. In-divid betyder alltså ”odelbar”. Kanske pedagogiken – förklaringen – lotsar oss vidare att fundera över människans behov av integritet, frihet och att vara sann mot sig själv.

Vill du koppla på någon mer pusselbit?
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02