Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Ibland vill vi veta hur människor känner det, fast vi inte delar deras livsvillkor. Hur gör vi då?

Sverige har sju diskrimineringsgrunder. Hur kan vi arbeta med frågorna om diskriminering, så att vi får ett slags inifrånperspektiv, utan att vi själva tillhör den gruppen som särbehandlas?

Det finns gott om metoder som vidgar våra vyer. En metod är värderingsövningar. De kan se ut på många sätt och är både engagerande och roliga. Det känns som en slags direktsändning med spännande livsfrågor och reflektion; jag själv är en av huvudpersonerna och jag får möta mina medmänniskor. 

När vi konfronteras med etiska dilemman, tar vi hjälp av metoder som omsätter teori i praktik. Det brukar vara mycket uppskattat.

Vill du koppla på någon mer pusselbit?
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02