Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Tänk på en upptäcktsfärd. Området du rör dig i verkar obekant för dig.

Pedagogiken och metodiken är två faktorer som samverkar för att vägledningen ska fungera. 

  • Pedagogiken är en riktning, som tar ut kursen. Den engagerar dig och leder vidare. Den är ett här och ett därför. Upptäcktsfärden har ett syfte.
  • Metodiken är strålkastaren som belyser punkter i omgivningen, för reflexion och igenkänning. Den gör färden upplevelse- och minnesrik.
  • Kreativiteten är rekognosering, inspiration och lekfullhet, ett instrument för att se möjligheter, våga språng och utmana hopp.

 

Vilken av de tre känner du till bäst? 

Om du skulle bekanta dig mer med de båda andra, hur tror du att det skulle förändra dig?

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02