Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Vad är kreativitet? Vad är en kreativ process? 
Är det något du vill lära dig? 
Hur skulle det göra livet mer intressant? 

Pedagogens uppgift är att förklara, så att någon som inte har kunskap eller erfarenhet kan förstå. 

Hur brukar du förklara, så att en ointresserad blir nyfiken?

Vill du koppla på någon mer pusselbit?
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02