Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Är metoder och kreativa processer samma sak? 
Om inte, kan du definiera skillnaden? 

En del metoder handlar om tankemässiga, konstruktiva processer, t.ex. när vi jobbar med brainstorming, tankenötter, minnesträning och förändringsprocesser.  

Andra metoder handlar om att vidga vyerna på mer konkreta, praktiska sätt. Det kan gälla samarbetsövningar, praktisk problemlösning, att använda rösten på olika sätt, att genom gester och mimik kommunicera ordlöst eller att gestalta tredimensionellt.

Har du själv erfarenhet av metoder som tränar kreativiteten?

Vill du koppla på någon mer pusselbit?
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02