Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

En vinkling: Vad gör vi med livsfrågor som har vuxit ur sin språkdräkt?  

Heliga skrifter är ofta svårtolkade, eftersom dåtida uttryck och liknelser inte självklart säger oss någonting. Hur ska vi till exempel hantera gamla bibeltexter med symboler som kameler, nålsögon, senapskorn, får och getter? Skulle en nytolkning med nutida attribut i form av biljakter, ”moment 22”, datavirus och negativ självbild vara en lyckad, kreativ lösning?

En helt annan aspekt: Hör kreativitet hemma bland sorgearbete och frågor om död? Är inte det respektlöst?

När vi inte ser utvägar, när allt känns kört – är det exempel på hur illa det faktiskt går, när kreativa processer inte fungerar?

Sorgearbetets fjärde, och sista, fas kallas nyorientering. Vänder livet åter just för att en kreativ process har startat?

Vill du koppla på någon mer pusselbit?
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02