Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Metodik kan användas i många syften och är definitivt en del av livsfrågorna. När livslusten och kreativiteten trycker på, är det fantastiskt att uttrycka sig i metoder som tar tillvara skaparkraft och idérikedom.

Fundera över följande rubrik: Livsbehov vs. kreativitet. 

Att nöden skulle vara uppfinningarnas moder, är långt mer än ett talesätt. Teknik, estetiska och praktiska metoder är en del av våra livsvillkor sedan årtusenden. Om alla kreativa processer som har tagit gestalt i metoder plötsligt togs ifrån oss, hur skulle vi reagera då?

Tänk bort Internet under 30 sekunder! Gör det!

Hur skulle ditt liv förändras?

Andra gånger kan en krympt livslust växa sig större med rätt metod. Hur kommer man vidare ur nedstämdhet, ältande eller andra svåra stämningslägen? Det är förstås inget quick fix. Men metoder som aktiverar sinnena kan hjälpa till att lirka upp ett låst läge. Att öppna sinnena för något nytt – en ny tidningsprenumeration, en segeltur, träning, matlagning, en dans- eller språkkurs – kan bryta invanda mönster så att det går att komma vidare.

Kreativa processer kan konsten att hitta vägar när allt verkar stängt och låst. Inte omedelbart, men tids nog är det möjligt.

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02