Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Nyfikenhet leder längre.
Förändring är nystart är möjlighet.
Att byta perspektiv kan göra underverk.
Kreativitet skapar dynamiskt lärande och liv.

  • Vad är kreativitetens motsats?
  • Ska kreativiteten få spränga vilka gränser som helst?
  • Finns det fördelar med givna svar och färdiga koncept?
  • Kan kreativitet existera utan förändring?

Att kunna byta perspektiv är grunden till all kreativitet. Det är första steget när du ska lösa problem. Hur motiverar du dig att ta tag i problemlösning? Vilka problem löser du först? Vilka skjuter du upp? Det kräver både inspiration, beslutsamhet och övning är lösa problem. Det är ofta en medveten process: Du behöver bryta ett låst läge, byta perspektiv och pröva en ny strategi – oavsett om problemet handlar om att tänka, känna eller göra.

Kreativitet är öppenhet. Våga vara nyfiken och ställ alla frågor! Titta på alla möjliga lösningar med rum för nytolkning och lekfullhet. Tar du hjälp av båda hjärnhalvorna?

Kunskap och problemlösning behöver konkreta ingångar. Det finns väl inget annat sätt som fungerar? Ta kulturverksamheten som exempel. Den bygger kreativa broar. Kulturarbetare i alla genrer hjälper oss med perspektivskiften genom att översätta krånglig kunskap till foto och film, till musik, låttexter och deckare. Hur skulle vi annars kunna få grepp om trassliga relationer och konflikter? Och hur skulle vi kunna förstå ekonomi, politik och religion? Konkreta översättningar gör den krångliga livskunskapen mer tillgänglig.

Allt som produceras är ett resultat av en kreativ process. En process startar i ett behov, t.ex. en känsla eller idé. När vi är i mål är behovet uppfyllt. Men vägen från start till mål är mycket längre i praktiken än på pappret. Många processer avbryts långt innan vi spränger målsnöret. Vi ger upp för att vi inte har gjort en realistisk kalkyl: Vilka resurser och hot kan vi räkna med? Vilka delmål/aktiviteter behöver vi satsa på?

En kreativ process innebär att något växer, något som inte fanns förut. Kreativiteten ersätter stagnation och likgiltighet. Så, när vi vill göra en förändring och ta oss från ett läge till ett annat, är det kreativitet och problemlösning vi ska utforska.

  • Hur vill du utveckla din kreativitet?
  • Ditt sammanhang som kreativt forum – hur skulle det se ut?
Vill du koppla på någon mer pusselbit?
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02