Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Vilka metoder brukar du använda när du kommunicerar? 

Finns det metoder där du får ett övertag? 

Vilka kommunikationsmetoder brukar andra använda?

Någon metod som du tycker särskilt illa om?

När du känner dig i underläge, hur ser den kommunikationen ut?

Ibland pratar vi om tom retorik. Vad betyder det?

Tom kommunikation, vad skulle det kunna innebära?

Vilken argumentationsmetod får dig att slappna av, så att det blir en god kommunikation? Vad kännetecknas den av?

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02