Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Livskvalitet handlar om balans mellan hälsa, ekonomi, social situation, relationer, sysselsättning och boende. Något ytterligare?

Hur samtalar vi på ett respektfullt sätt om livsfrågor? Passar det över huvud taget att prata om retorik i det här sammanhanget?

Ska man argumentera/debattera om privata livsfrågor, eller hör det hemma i en annan kommunikationssituation, i ett vanligt samtal vid köksbordet?

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02