Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Tror du på kreativa processer som problemlösning? Koppla på retoriken och argumentera. Tror du på kommunikation som problemlösning? Argumentera.

Kreativa processer är livsviktigt! Håller du med? Vilka argument stöder du dig mot? 

Hur ser en kreativ argumentation ut? 

När kommunikationen slår knut på sig själv, så att det inte går att komma vidare, vilka kreativa lösningar kan vi då ta till?

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02