Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Pedagogiken förklarar sammanhangen så att vi förstår med våra tankar. 

Metodiken ger oss en upplevelse så att vi förstår med våra sinnen. Varför är det viktigt att ha förståelse när vi kommunicerar?

Om vi kommunicerar utan att vi förstår, vad är den största risken? Hur gör du för att den du kommunicerar med ska förstå vad du menar? Handlar det om pedagogik eller metodik?

 
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02