Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Är kommunikation och retorik samma sak? 
Annars, vad är skillnaden?

Om du vill argumentera för god kommunikation, hur skulle det låta?
Vad skulle du framhålla? Skulle logos, ethos eller pathos få störst utrymme?

En retorisk situation där man inte kommunicerar – har du många exempel på det?

Vill du koppla på någon mer pusselbit?
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02