Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Pedagogik utan kommunikation, har du stött på det? 

I vilket sammanhang? 

På vilket sätt saknades kommunikationen?

Opedagogisk kommunikation, vad skulle det vara? Kan du ge exempel?

Vill du koppla på någon mer pusselbit?
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02