Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Vilka olika metoder använder vi för att kommunicera? Listan kan bli lång. Kan du räkna upp tio?

Finns det metoder som kommunicerar mer effektivt än andra? Vilka metoder tycker du är otydliga och lätta att feltolka?

Vad innebär kommunikativ metodik, om du själv får komma med förslag? Vad skulle metodisk kommunikation kunna handla om?

Vill du koppla på någon mer pusselbit?
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02