Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Hur kommunicerar vi våra kreativa processer? 

Vad kännetecknar kreativ kommunikation?

Vill du koppla på någon mer pusselbit?
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02