Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Hur vi hanterar livsfrågorna är avgörande för vårt välbefinnande. Håller du med?

Pedagogiken tar itu med frågorna vad och varför, alltså förståelse och motivation. Hur kan då pedagogiken hjälpa oss att kommunicera bättre, och prata mer öppet om livsfrågor? Finns det några livsfrågor som behöver särskild stöttning? Några som är extra svåra att förklara och förstå?

Det brukar fungera bra att utgå ifrån praktik istället för teori. Tänk dig ett samtal där det hettar till. Låt det handla om krävande förväntningar, avundsjuka, hög arbetsbelastning eller svek. 

I ett bra samtal utgör det ömsesidiga intresset – alltså själva berättandet och lyssnandet – pedagogiken. När man ökar sin förståelse inom ett område, är det ett uttryck för att pedagogiken fungerar.

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02