Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Att förstå är ett grundläggande mänskligt behov, eftersom vi måste kunna se en mening i tillvaron. 

Pedagogik handlar just om att förstå. 
Kommunikation handlar om möten.

Om jag inte förstår mig på kommunikation, ifall mina försök att kommunicera inte brukar fungera, då blir dagar och mänskliga möten fyllda av kamp. 

Den som begriper vad kreativiteten – eller bristen på kreativitet – gör med människor och vår värld, förstår ofta värdet av att ge sin egen kreativitet näring.

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02