Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Vad är kreativitet för dig? Kan du ge exempel?

Kreativa processer verkar föra en del människor väldigt långt. 

Om du hittar metoder så att du kan stärka din kreativitet, hur skulle det göra ditt liv annorlunda? 

Hur skulle det påverka din förmåga att kommunicera? Vad tror du att den största skillnaden skulle bli?

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02