Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Hur kommunicerar vi om existentiella frågor med öppna sinnen? Om livsfrågorna känns dammiga, hur fräschar vi upp dem?

Shakespeares dramer har över 400 år på nacken, ändå görs ständigt nytolkningar för film och teater. Vilken var Shakespeares starka sida?

  • Att kommunicera sitt budskap genom dramat?
  • Att tänka kreativt och utanför ramarna?
  • Att ta upp tidlösa livsfrågor?

Finns det någon livsfråga som känns för gammal och helt omöjlig att hantera? Skulle kreativitet och nytänkande kunna göra den frågan så pass attraktiv att den inte går förlorad?

Gamla livsåskådningar och ideologier ses ibland som ointressanta för att de inte anknyter till dagens samhälle. Svenska kyrkan prövar moderna sätt att kommunicera med nutidsmänniskan, genom Internet: ”Nu kan du be via nätet. Och ta del av andras böner. Förlåt mig. Klicka här.”  Är detta ett bra exempel på när man kombinerar kommunikation, livsfrågor och kreativitet?

Finns det andra livsfrågor som står på kö för kreativ och kommunikativ renovering?

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02