Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Att kommunicera är ett mycket skapande arbete.
Det handlar alltid om möten – med mig själv, dig och dem som jag inte förstår.
Att våga är att växa.
Börja här och nu.

Kommunikation är ett stort, spännande och mycket praktiskt arbete. Allt angår oss:

  • hur vi missförstår varandra
  • hur vi talar utan ord
  • hur språksystemet är uppbyggt
  • hur vi behöver variera vår kommunikation i olika situationer.

Vilka kommunikationssituationer trivs du bäst i? Hur ser det ut privat? Förändringsarbete, kritik och besvärliga frågor på arbetsplatsen, hur fungerar kommunikationen då?

Du ägnar en stor del av kommunikationen åt att översätta. Du måste ständigt översätta olika budskap och tolka det du hör och ser, eller det du tror att du hör och ser. Är det konstigt att missförstånden staplas på hög?

Ordlös kommunikation tillför något annat än röst och ord. Gester, mimik, bilder, ljud och dans når på många sätt fram bättre.

Att läsa en bok är också att kommunicera. (Visst kommunicerar vi väl när en författare som varit död i 200 år ger oss nya tankar?) Konsten ger oss en fantastisk möjlighet att möta andra människor och världar.

Kommunikation handlar alltid om möten; möten mellan känsla och tanke, mellan hand och bokstav, mellan öga, öra och mun, mellan två människor i ett förtroligt samtal, mellan estradören och en stor publik. Bra möten leder till dynamiska processer, för i mötet med andra växer bilden av mig själv fram.

När jag kommunicerar måste jag fundera över min egen roll. Jag måste vara beredd att ändra mig: Ska jag överge mitt vanliga synsätt eller i alla fall pröva andra tankar tillfälligt?

Så, kommunikation är ett arbete, men det är också ett samarbete. Det handlar om vilja – om vilja till dialog. Jag utvecklas i dialogen, just när det bänder, bryter och frustrerar. Dialogen ger växtvärk, men den är nödvändig för den som vill växa vidare. Sokrates använde sig av majevtik – en slags förlossningskonst för samtal. En bra dialog rymmer utvecklande frågor, reflekterande samtal och ett engagerat lyssnande.

  • Bästa rådet för lyckad kommunikation? Var nyfiken!
Vill du koppla på någon mer pusselbit?
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02