Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

– Och nu, vart vill du?

Äkta möten, mellan människor som är på riktigt, leder till dynamiska processer. Det är enkelt: du, ett bollplank och en idé.

– Inom vilket område vill du fördjupa dig?

Det är mycket utvecklande att jobba med retorik, språk och stilistik på individnivå. Bara för att nämna något. 

 

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02