Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

   – Dags för nya vinklar?
   – Ingår du i en grupp som träffas regelbundet? Förväntar du dig att få nya perspektiv nästa gång ni ses? Om inte – vad beror det på?

Risken är naturligtvis, att vi efter många arbetslagsträffar, lunchmöten och diskussioner tror att vi känner varandra tillräckligt. Ärligt talat, så är vi ganska trötta på varandras beteenden. Det förutsägbara tråkar lätt ut.

Att träffa sin vanliga grupp i ett annat sammanhang, är ofta som att utforska ett kalejdoskop. Det är samma människor, fast nya förutsättningar ger djupverkan och andra positioner. Individerna utgör figurerna som brukar finnas i röret. Frågeställningar, erfarenheter och övningar är speglarna som reflekterar karaktärerna. När röret vrids till ett annat läge, framträder oprövade perspektiv. Nya inställningar tillåter nya roller. Obekanta motiv förvånar.

Workshops kombinerar insikt med underhållning och främjar nya perspektiv.

 

Att växa, att få inspiration och utmaningar, att stärka kommunikation och samarbete, kan se ut på många sätt. Oavsett hur – det händer något när människor möts. Läs om fler perspektiv i pedagogiska pusslet.

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02