Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Pedagogiska pusslet 2

Alla ämnen är sig själva nog. De står stadigt grundade vart och ett i sig. Samtidigt händer mycket intressant när de kombineras, eftersom det uppstår spännande synergieffekter.

För att få en överblick över hur de olika ämnena kan kopplas ihop och ge nya perspektiv, kan du gå på upptäcktsfärd i det pedagogiska pusslet. Du väljer olika bitar genom att klicka på dem. Välj den första pusselbiten här nedanför. Den länkas sedan till olika alternativ.

Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02